"EDUCAR EN VERD" 
Un taller per ajudar a la infància a enfortir el vincle amb la terra


 CURS RECONEGUT PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT 

Divendres 79.15 h - 18.15 h, Sant Cugat
 

La naturalesa és una font inesgotable de salut, benestar, aprenentatge i creativitat que, a més, No Té Substitut. Les vivències en espais oberts són úniques i impossibles d'experimentar en un altre lloc.

La interacció directa amb el mitjà natural resulta essencial per al desenvolupament sensorial, físic, motor, intel·lectual, social i afectiu de nens i nenes.

És en l'etapa infantil quan s'enforteix (o, per contra, es deteriora) aquest vincle essencial per a la vitalitat de les persones. On se sentin les bases per a una relació positiva de cura i amor cap a totes les formes de vida al planeta.

La creixent urbanització i l'estil de vida “modern” estan allunyant a la infància del contacte amb el mitjà. Els seus delicats i sensibles organismes en creixement es veuen perjudicats per les condicions ambientals (pol·lució atmosfèrica, sorolls, químics…) i la impossibilitat de satisfer necessitats bàsiques com el moviment autònom, el joc espontani, la relació amb minerals, plantes i animals, així com amb els seus semblants.

Aquest taller vivencial ofereix a pares, mares, educadors, professionals de la salut infantil i de la infància en general, eines per aprofundir la seva comprensió dels beneficis del mitjà natural, així com estratègies concretes per afavorir i acompanyar adequadament aquestes experiències.

OBJECTIUS
 
- Potenciar la biofilia per a la salut i aprenentatge infantil
 
- Acompanyar el joc infantil en espais oberts: desenvolupament de l'autonomia, la creativitat, la competència i la capacitat de relació. Seguretat activa i gestió positiva del risc.
 
- Descobrir els beneficis del contacte amb la naturalesa per a la salut, el benestar i el desenvolupament holístico dels nens i nenes.
 
-  Analitzar les necessitats que permeten satisfer i les capacitats que ajuda a desenvolupar la naturalesa.

 
CONTINGUTS:
  
- Conseqüències del dèficit de naturalesa: pobre desenvolupament psicomotor , escassa maduració neuronal, gestió de l'equilibri energètic, dificultats interacció social, problemes d'atenció i concentració, biofobia.

El joc espontani en la natura: una eina educativa i terapèutica
- Etapes evolutives en la construcció del vincle i la seva relació amb la evolu-ción de la nostra espècie: tipus de jocs i activitats, necessitats naturals, autèntiques i substitutives, equilibri i maduració del sistema nerviós, desenvolupament intel·lectual, psico-social i espiritual.

A la trobada amb la terra
- Jocs de consciència sensorial i de vinculació emocional amb la naturalesa.
 
IMPARTIT PER: 
 
Heike Freire,  Llicenciada en Psicologia i en Filosofia, per la Universitat de Paris X, ha estat assessora  del govern francès des de l'Institut d'Educació Permanent de Paris, al costat de col·laboradors d'Ivan Illich i Paolo Freire. Experta en infància i innovació educativa, és també periodista i escriptora. Ha publicat els llibres: "Educar en verd. Idees per acostar a nens i nenes a la naturalesa" (Graó, 2011) traduït a cinc idiomes; “Estigues quiet i atén. La hiperactivitat i el dèficit d'atenció des d'un enfocament ambiental” (Herder, 2017- RBA, 2013) i “Benestar, buentrato i democràcia” (Octàedre, 2017) (en premsa). També és autora de nombrosos articles sobre infància i naturalesa, art, noves tecnologies, ciutat, democràcia, participació, espiritualitat, relacions amb els adults, dificultats d'aprenentatge, espais escolars…, i coordinadora de l'obra col·lectiva "Infància i adolescència" (Wolters Kluwer, 2012). El seu compromís amb el benestar dels nens i nenes l'ha portat a implicar-se com a activista pels drets de la infància en organitzacions com IDEN (International Democratic Education Network), GSIA (Grup de Sociologia de la Infància), Ecologistes en Acció (Grup de reflexió sobre el currículum alternatiu), la Fundació Félix Rodríguez de la Font (Consell Assessor), i l'Ateneu de Madrid (Secció Educació). Des de fa més de vint anys, imparteix tallers i conferències per tot el món i assessora a pares, professionals, escoles, organitzacions i projectes. També dirigeix la revista Quaderns de Pedagogia.
 
 
LLOC I DATA:  

DIVENDRES 7 Monestir de Sant Cugat. Plaça d'Octavià, 1, 08172, Sant Cugat del Vallès

HORARI

 9.15 h - 18.15 h

 
PREU: 78

DESCOMPTES: *
1 formació 78€ *
2 formacions 148€ *
3 formacions 210€*
NO INCLOU EL "CURS D'INTRODUCCIÓ A LA PEDAGOGIA MONTESSORI" AQUEST TÉ UN PREU ÚNIC DE 175€


Com realitzar la teva inscripció


Com realitzar la teva inscripció: 
 
1- Omplir aquest formulari  
 
2- Fer l'ingrés en el compte ES38 00810646 3200 0115 1025 (Banc Sabadell),  MOLT IMPORTANT! indicant en el concepte "Verd + el teu nom i cognom".
 
3-Enviar còpia del comprovant del pagament per mail a [email protected]
 
La inscripció no es farà efectiva fins que no realitzis els 3 passos i les places s'assignaran en ordre estricte  d'arribada
 
 
Més informació i inscripcions: [email protected]  www.institutdelainfancia.org
 
Política de devolució: 

Només es retornarà l’import de la inscripció en cas d’anul·lació dels cursos per part de l’organització. Per a la realització dels cursos caldrà un mínim de 10 persones. La persona matriculada podrà traspassar a una altra persona la seva plaça amb previ avís a l'organització.


 
Organitza: Institut de la infancia       Col·laboren: Ajuntament de Sant Cugat i CCE Montessori -Palau 
 
 
Aquest programa i els ponents poden estar subjectes a canvis a causa de causes alienes a l'organització.
L'Institut de la infància, es reserva la possibilitat de realitzar modificacionsoferint quan sigui necessari  altres ponents i mantenint de manera general els contingutsobjectius i metodologia de la formació. La inscripció a la formació, implica l'acceptació d'aquestes condicions.