"CURS D'INTRODUCCIO A LA PEDAGOGIA MONTESSORI"

Per a l'etapa d'educació infantil i primària

  CURS ACREDITAT PER L'AME ASOCIACIÓN MONTESSORI ESPAÑA I RECONEGUT PEL DEPARTAMENT 
D'ENSENYAMENT 

Dimecres 5, 9.15 h - 14.15 h, Sant Cugat
Dijous 6, 9.15 h - 14.15 hGironaCCE Montessori - Palau

 

 
El curs es realitza en dos dies: 
 
1. Dimecres 5s'explicarà la teoria de manera dinàmica.
 
2. Dijous 6els assistents entraran a les aules per aprendre in situ sobre la Pedagogia Montessori. Es dividirà per grups i després hi haurà una posada en comú.
 

OBJECTIUS
 
-Identificar els 4 plans de desenvolupament descrits per la DraMaria Montessori.
 
-Entendre i identificar les tendències humanes i els períodes sensitius.
 
-Diferenciar l’educació tradicional de l’educació Montessoridues concepcions diferents del nen.
 
-Aprendre sobre la llibertat i la disciplina a l'aula
 
-Conèixer la mirada Montessori a l’infant dels 3 als 6 i de 6 a 12 anys
 
-Analitzar novetats i corrents actuals de la pedagogia contrastant-les amb la pedagogia Montessori
 
 
CONTINGUTS:
 
1. Introducció teòrica a la pedagogia Montessori
Les etapes de desenvolupament de l'ésser humà
Les tendències humanes
 
2. L’aula Montessori
L’ambient preparat
El rol de l’adult
Llibertat i disciplina
 
3. La formació del mestre Montessori
 
4. Conclusions
A. Les diferències entre l’educació tradicional i l’educació Montessoridues concepcions diferents del nen.
B. Analitzar novetats i corrents actuals de la pedagogia contrastant-les amb la pedagogia Montessori (Intel·ligències Múltiples, les funcions executives del cervell i l’educació emocional).
Bibliogràfic: Al llarg del curs, es treballaran textos de la bibliografia de Maria Montessori i se’n faran discussions i comentaris de text oral i es-crits, que s’hauran de presentar.
Observació i treball d’imatges d’aula.
 
IMPARTIT PER: 
 
Dolors Blanch i mestres del CCE Montessori Palau de Girona   
 
 
LLOC I DATA:  

DIMERCRES 5: Monestir de Sant Cugat. Plaça d'Octavià, 1, 08172, Sant Cugat del Vallès
DIJOUS 6: CCE Montessori-PalauCami Vall de Fornells, 33. Girona
 
HORARI

Dimecres 9.15 h - 14.15 h
Dijous 9.15 h - 14.15 h
 
PREU175€

Com realitzar la teva inscripció: 
 
1- Omplir aquest formulari  
 
2- Fer l'ingrés en el compte ES38 00810646 3200 0115 1025 (Banc Sabadell),  MOLT IMPORTANT! indicant en el concepte "Montessori + el teu nom i cognom".
 
3-Enviar còpia del comprovant del pagament per mail a [email protected]
 
La inscripció no es farà efectiva fins que no realitzis els 3 passos i les places s'assignaran en ordre estricte  d'arribada
 
 
Més informació i inscripcions[email protected] www.institutdelainfancia.org
 
Política de devolució: 

Només es retornarà l’import de la inscripció en cas d’anul·lació dels cursos per part de l’organització. Per a la realització dels cursos caldrà un mínim de 10 persones. La persona matriculada podrà traspassar a una altra persona la seva plaça amb previ avís a l'organització.


 
Organitza: Institut de la infancia       Col·laboren: Ajuntament de Sant Cugat i CCE Montessori -Palau 
 
 
Aquest programa i els ponents poden estar subjectes a canvis a causa de causes alienes a l'organització.
L'Institut de la infància, es reserva la possibilitat de realitzar modificacionsoferint quan sigui necessari  altres ponents i mantenint de manera general els contingutsobjectius i metodologia de la formació. La inscripció a la formació, implica l'acceptació d'aquestes condicions.