ALUMNES AMB TEA

ESTRATÈGIES PER TREBALLAR A L'AMBIT EDUCATIU

 

Dissabte 2 desembre

Descripció:

Des de la nostra experiència com a docents dins un CEE especialitzat en el tractament a alumnat amb NEE lligades al Trastorn mental greu, compartir com entenem l’alumnat amb TEA, alguna estratègia que ens ha funcionat a nosaltres i animar a pensar alguna que pugui servir a cadascú dels professionals que han de treballar amb alumnat que presenta aquest Trastorn.  


Objectius:

  1. Compartir com entenem l’alumnat amb TEA,
  2. Explicar alguna estratègia que ens ha funcionat a nosaltres
  3. Animar a pensar alguna que pugui servir a cadascú dels professionals que han de treballar amb alumnat que presenta aquest Trastorn

Continguts:
1.- Característiques dels nenes nens amb TEA.
                 - Definició teòrica.
                 - Característiques que cal tenir en compte.
2.- Praxis de treball. Recursos, estratègies.
3.- Com potenciar els llenguatges múltiples. El paper d'àrees que treballin l'expressió plàstica, musical, el cos. El cas concret de la psicomotricitat.
 
Impartit per:

Enric Font i Estruch, mestre i pedagog, des de 2011 director del CEE Vil·la Joana. 30 anys de mestre, 20 d’ells al CEE Vil·la Joana
Amb la colaboració de Bet Rosás i Montse Martínez


Dia: Dissabte 2 de desembre

Hora: 10 a 14 h.  

Lloc: CEE Vil·la Joana
C/ Major del Rectoret, 2 - 16 08017, Barcelona

 
Preu: 38€  


Com realitzar la teva inscripció: 
 
1- Omplir aquest formulari  
 
2- Fer l'ingrés en el compte ES38 00810646 3200 0115 1025 (Banc Sabadell),  MOLT IMPORTANT! indicant en el concepte "Formació TEA+ el teu nom i cognom".
 
3-Enviar còpia del comprovant del pagament per mail:  [email protected]
 
La inscripció no es farà efectiva fins que no realitzis els 3 passos i les places s'assignaran en ordre estricte  d'arribada
 
 
Política de devolució: 

Fins una setmana abans de la formació se'n retornarà el 50 % de l'import. Després d'aquest termini no es faran devolucions.  Per a la realització dels cursos caldrà un mínim de 10 persones. La persona matriculada podrà traspassar a una altra persona la seva plaça amb previ avís a l'organització.
 
Es lliura certificat propi de l'entitat


Organitza: Institut de la infancia                                                     Col·labora: Ajuntament de Sant Cugat
 
 
Aquest programa i els ponents poden estar subjectes a canvis a causa de causes alienes a l'organització.
L'Institut de la infància, es reserva la possibilitat de realitzar modificacions, oferint quan sigui necessari altres ponents i mantenint de manera general els continguts, objectius i metodologia de la formació. La inscripció a la formació, implica l'acceptació d'aquestes condicions.


Com arribar:

Estació Baixador de Vallvidrera. Sols paren els trens S1 i S2 que van o venen a Sabadell o Terrassa. 
Si es ve de Barcelona, al sortir del tren cal caminar en direcció que segueix el tren per sortir per una porta petita que amb un parell d'escales i 100 metres es troba una reixa de color "pistatxo" que ja és l'escola. 
Si es ve del Vallès cal canviar d'andana i fer el mateix procés.